Artikler

ExxonMobil expands interest in biofuels, acquires stake in Biojet AS

ExxonMobil is expanding its interests in biofuels that can help reduce greenhouse gas emissions in the transportation sector, acquiring a 49.9% stake in Biojet AS, a Norwegian biofuels company that plans to convert forestry and wood-based construction waste into lower-emissions biofuels and biofuel components

BillerudKorsnäs och Viken Skog ska utreda tillverkning av pappersmassa

BillerudKorsnäs och norska skogsägarkoncernen Viken Skog bildar ett gemensamt bolag (joint venture) för att undersöka möjligheterna att i partnerskap etablera produktion av blekt kemisk-termomekanisk massa vid Viken Skogs anläggning .. i Hønefoss