Leietakere

Siv.ing. Dordi Skjevling AS

Tekniske tjenester, infrastruktur

Tlf +47 415 55 259 - ds@dordiskjevling.no

Bygg og Sveiseservice AS

Production

Mekaniske konstruksjoner for industri, bygninger og infrastruktur

Treklyngen Lokasjon

Hønefoss, Ringerike DMS 60o12.1’N 10o14.3’E

Få veibeskrivelse her

 

Om oss

Treklyngen er en industriell eiendom utenfor Hønefoss og Oslo, på stedet til en tidligere papirfabrikk. Etter nedleggelsen av papirfabrikken i 2012, har den nåværende eieren, Viken Skog SA, investert i rydding og opprydding av industriområdene. Kjerneinfrastrukturen og flere bygninger er blitt oppusset for å legge til rette for nye industrielle prosesser, primært basert på skog- og trebaserte råvarer.

Treklyngen industriområde tilbyr en unik beliggenhet "midt i skogen" som sikrer tilgjengeligheten av trevirke til konkurransedyktige priser (0–25 % reduserte råvarekostnader). Infrastrukturen på brune felt gjør det til et attraktivt og konkurransedyktig sted for ny industri på grunn av lavere kapitalbehov (10–50 % reduserte kapitalkostnader). Treklyngen-området tilbyr strøm, varme, damp, lagringsplass, kontorplass, jernbanespor for store industrielle anvendelser.

Ledelsesteamet ved Treklyngen legger til rette for en balansert portefølje av produksjonsanlegg og sikrer at synergier mellom anleggene opprettholdes. Spesielt finner vi løsninger der biprodukter og rester fra ett anlegg kan bli råvarer for naboen. Treklyngen starter prosjekter og tilbyr prosjektutvikling, prosjektledelse, innkjøp og logistikkløsninger. Vår lokale kunnskap og industrielle erfaring sikrer effektiv prosjektutførelse for våre partnere.

For øyeblikket har Treklyngen følgende prosjekter på ulike stadier av utvikling:

Billerud - Viken Skog BCTMP tremassefabrikk. Tidlige stadier av konseptutvikling per Q1 2022.

Biojet (delvis eid av ExxonMobil) planlegger en fullskala biodrivstoffabrikk. Tidlige stadier av konseptutvikling per Q1 2022.

Vow Green Metals ASA bygger en biokarbonfabrikk gjennom 2022.

Kontakt

 

Dr. Rolf Jarle Aaberg
CEO - Treklyngen Industripark AS

Mobil: +47 977 08 138
Sentralbord: +47 32 10 30 00

SEND E-POST

Besøksadresse
Årbogveien 100,
N-3515 Hønefoss

 

Sjur Reneflot
Driftssjef - Treklyngen Industripark AS

Mobil: +47 419 25 029
Sentralbord: +47 32 10 30 00

SEND E-POST

Besøksadresse
Årbogveien 100,
N-3515 Hønefoss

Media Contact:

Egil Granum
Kommunikasjonsrådgiver - Viken Skog SA

Mobil: +47 470 59 421
Sentralbord: +47 32 10 30 00

SEND E-POST

Besøksadresse
Hvervenmoveien 47

N-3511 Hønefoss